Om datatyper og kvalitetskontrol

Hillerød Forsynings målestationsnetværk leverer 3 datatyper.

Vandstand:

Vandstanden bliver på alle målestationer registreret af ventilerede tryktransducere.

  • For kloakstationer der ikke sidder ved overløbskant, er den registrerede vandstand lig vanddybden i kloakrøret
  • For kloakstationer der sidder ved overløbskant, er den registrerede vandstand lig vanddybde over overfaldskanten
  • For vandløbsstationer er den registrerede vandstand lig vandspejlet i kote DVR90

Flow:

Flow bliver på alle målestationer registreret af doppler flowmålere. Flowet angiver den øjeblikkelige vandføring i hhv. kloakrør for kloakstationer og vandløb for vandløbsstationerne.

Nedbør:

Nedbør bliver på alle målestationer registreret af automatiske "tipping bucket" nedbørsmålere, med en opløselighed på 0,2 mm. Målerene indeholder ikke varmelegeme, og snenedbør ved således ikke registreres korrekt.

Kvalitetskontrol (KS):

Der findes tre KS-niveauer for målestationsdata. Det aktuelle KS-niveau for en given dataserie er vist i plottemodulet, i form af varierende typygrafi for tidsseriegraferne. Ved download af data gives kun adgang til at hente KS niveau 1 og 2.

  • KS Niveau 0 er rådata fra målestationsnetværket. Data er ikke kvalitetskontrolleret. Denne datatype vises som stiplet linie i diagrammerne.
  • KS Niveau 1 er data der er gennemset af fagperson, hvor outliers og åbenlyse fejl er fjernet. KS niveau 1 foretages én gang i kvartalet for alle dataserier. Denne datatype vises som prikket linie i diagrammerne
  • KS Niveau 2 er endelige data. Her har data gennemgået en fuld hydrometrisk bearbejdning. KS niveau 2 udføres efter behov, ved at HF rekvirerer bearbejdningen hos Orbicon. Denne datatype vises som fuldt optrukket linie i diagrammerne

Brugere som er logget ind, har mulighed for at ændre grafernes liniestil eller farve, så seriernes KS niveau afspejles i grafikken. Det gøres ved hjælp af feltet Differentier efter ks-niveau, hvor der kan vælges differentiering efter liniefarve eller liniestil.

Data download:

Data kan kun downloades, af brugere som er logget ind.

Data kan downloades fra siden Online data. Download foretages ved først at vælge den eller de tidsserier som ønskes hjemtaget ind i diagrammet. Vælg eventuelt den periode som ønskes til download, eller vælg "vis hele måleserien". Ved download afgrænses dataserien til kun at omfatte målinger fra den valgte periode. Det er på denne måde muligt at danne sig et overblik over data, før download.

Ved download er der mulighed for enten at hjemtage data i Excel-format, eller i simpelt tekst-kolonne format.

Excel-formatet giver mulighed for at hente flere tidsserier i en fil. Hver tidsserie lagres på separat fane i Excel-mappen. Excel-formatet har imidlertid begrænsninger, når det gælder lange tidsserier og det kan tage forholdsvis lang tid at hente lange serier i Excel-formatet.

Derfor anbefales det ved download af lange serier, at anvende Kolonne format. Dette format giver dog kun mulighed for download af en tidsserie ad gangen.

Ved download af data gives kun adgang til at hente KS niveau 1 og 2.